PŘÍLEŽITOST PRO VLASTNÍKY PŮDY

Zajistěte si pravidelný a spolehlivý příjem z pronájmu pozemku až po dobu 30 let.

Spoluprací se ZENERGO Energy formou pronájmu pozemku pro umístění solární elektrárny si kromě pravidelného příjmu zajistíte také racionální využití pozemku a to bez ohledu na to, zda se jedná o průmyslovou plochu nebo zemědělskou půdu. Je již všeobecně známo, že při správném rozvržení fotovoltaických panelů a respektování koexistence se zemědělským využitím může výrazně pomoci kvalitě zemědělské půdy a to nejen díky přiměřenému zastínění, zachování většího množství vody v zemi, ale i ke zmírnění následků mrazivých dní a dalším pozitivním efektům. 

SPOLUPRACUJTE S NÁMI

Spolupráce se ZENERGO Energy v této oblasti znamená racionální přístup k hospodaření, podpoře ekologie a to jak pro vlastníky půdy, tak pro majitele solární elektrárny.

image

PŘÍLEŽITOST PRO INVESTORY

Investování nebo spolu investování  do projektů ZENERGO Energy je příležitostí ke krátkodobému zhodnocení aktiv nebo zajištění dlouhodobého a stabilního příjmu. Je přitom jedno, jestli jste nyní aktivní v energetice nebo jen chcete diverzifikovat vaše stávající investiční portfolio o investici do obnovitelných zdrojů. Evropská legislativa, poptávka po fixaci cen energií a společenská zodpovědnost, to vše má vliv na rostoucí poptávku po zelené energii a to nejen v EU, ale celosvětově.

PODÍVEJTE SE NA NAŠE PROJEKTY

Prozkoumejte projekty, které jsme realizovali a na kterých aktuálně pracujeme.

ZENERGO Energy s. r. o.

Vyšehradská 420/19
Nové Město, 128 00, Praha 2

IČO: 01524011
DIČ: CZ01524011

Kde nás najdete
Šardice 788, 696 13, Šardice

Vyšehradská 420/19, 128 00, Praha 2