CO ZNAMENÁ KOMUNITNÍ ENERGETIKA?

Komunitní energetikou rozumíme společenství lidí, kteří spolupracují na energetických záležitostech. Tento pojem je velmi široký, může například označovat kolektivní investice do fotovoltaických elektráren, kolektivní vlastnictví společnosti dodávající energii nebo distribuční sítě.

Komunitní energetika je řešena v návrhu novely energetického zákona s označením LEX OZE II. Smyslem této novely je transponovat evropské směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a podpoře využívání energie z OZE.

image

Vznik společenství

Umožní společné investice do obnovitelných zdrojů energie. Z toho vyplývá sdílení elektřiny ve společenství i případného zisku.

Sdílení elektřiny

Dovolí sdílení elektřiny ve společnosti, naříklad mezi sousedy, rodinou, podniky či obecními budovami.

Výhody komunitní energetiky

nižší cena elektrické energie
zvýšení energetické soběstačnosti
nezávislost na fosilních palivech

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE

Za přípravu modelů sdílení elektřiny dle LEX OZE II bude zodpovídat ERU. Sdílení by mohlo začít fungovat dle nynějších předpokladů od 1.7.2024, avšak podoba finálního modelu sdílení elektřiny se bude utvářet ještě x měsíců.

01. ledna 2024

Nabytí účinnosti zákona

Možnost zakládat společenství a podávat žádosti o dotace.

01. července 2024

Zahájení sdílení

Aktivní zákazník po celé republice. Energetické společenství v rámci 3 ORP a 1000 OM.

01. července 2026

Sdílení bez omezení

Sdílení v energetických společenstvích bez územního a početního omezení.

ZENERGO Energy s. r. o.

Vyšehradská 420/19
Nové Město, 128 00, Praha 2

IČO: 01524011
DIČ: CZ01524011

Kde nás najdete
Šardice 788, 696 13, Šardice

Šardice 788, 696 13, Šardice