ZENERGO Energy dokáže vyrobit až 6 GWh zelené energie pro Vaše podnikání.


image

CO ZNAMENÁ PPA?

PPA, neboli „Power Purchase Agreement“ je dlouhodobá smlouva o přímém prodeji elektrické energie spotřebiteli na předem sjednanou fixní nebo indexovanou cenu.  

výhody ppa

finanční předvídatelnost

Finanční předvídatelnost
a finanční plánování díky fixované ceně. 

stabilita cen

Trh s energiemi je nestabilní
a ceny mohou prudce reagovat
na ekonomické i geopolitické podněty. 

ZÁRUKA PŮVODU ENERGIE

Zaručíme se, že naše energie pochází ze zelených zdrojů.

PRACUJEME S OBĚMA TYPY PPA

ZENERGO Energy, jako výrobce elektrické energie pracuje s oběma typy PPA, tedy s fyzickým a virtuálním PPA. Pro obě varianty má ZENERGO Energy svoje řešení.

Fyzické neboli také on-site PPA předpokládá, že se FVE nachází poblíž místa spotřeby. Pro virtuální nebo-li také off-site PPA naopak platí, že odběratel energie může být na druhé straně republiky a přesto může zelenou energii od výrobce využít.

image

JAK PPA UZAVŘÍT?

Zájemcům o dlouhodobou fixaci elektrické energie jsme připraveni nabídnout dlouhodobou optimální cenu a vystavení záruky původu pro Vaši ESG strategii. 

CO JE ESG?

Zkratka ESG, znamená "environmental, social, governance". Jedná se o požadavky na společenskou odpovědnost, správu, způsob řízení podniků a v neposlední řadě ekologickou udržitelnost. ESG bude hrát stále větší roli v hodnocení firem. Vedle finančního reportingu, vypovídajícím o finanční stabilitě a finančním zdraví firmy se objeví nefinanční reporting, vypovídající o tom, jak se firma staví k celospolečenským zájmům. Výsledný ESG rating potom může hrát významnou roli při získávání zakázek, marketing a celkové vnímání firem na trhu. Využívání obnovitelných zdrojů energií může mít na ESG rating z pohledu ekologické udržitelnosti okamžitý pozitivní dopad. 

ZENERGO Energy s. r. o.

Vyšehradská 420/19
Nové Město, 128 00, Praha 2

IČO: 01524011
DIČ: CZ01524011

Kde nás najdete
Šardice 788, 696 13, Šardice

Vyšehradská 420/19, 128 00, Praha 2