NAŠE CESTA S FOTOVOLTAIKOU

Zenergo Energy se vydalo cestou udržitelného rozvoje a jeho nedílnou součástí je bezemisní výroba elektrické energie. Zabýváme se výstavbou fotovoltaických elektráren, které jsou součástí směřování naší společnosti. Fotovoltaické elektrárny dosahují v dnešní době životnosti až 30 let, čímž se prodlužuje jejich efektivita i zlepšuje ekonomika. Fotovoltaické moduly dosahují stále vyšších účinností,
z dané plochy lze tedy vyrobit stále větší množství elektrické energie. V mnoha fotovoltaických projektech se dnes využívají tzv. bifaciální panely, které umí pohlcovat fotony z obou stran, a tím se zvyšuje jejich účinnost.

Fotografie z realizace

Fotovoltaické elektrárny jsou často doplněné o bateriové úložiště. Energie ze Slunce totiž není řiditelný zdroj, tím pádem nemůžeme ovlivnit, kdy se bude elektřina vyrábět. Vhodně zvolenou velikostí bateriového úložiště vzhledem k velikosti fotovoltaické elektrárny, typu a velikosti vlastní spotřeby, lze však optimalizovat provoz takové elektrárny i její ekonomiku.

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

V roce 2023 byla schválena novela energetického a stavebního zákona známe jako LEX OZE I. Tato novela přináší nové možnosti
a zjednodušení při povolování velkých instalací OZE. Hlavní změnou je to, že výstavba a provoz výrobny energie z obnovitelných zdrojů
s výkonem nad 1 MW je ve veřejné zájmu. Dále se výrobny elektřiny z OZE staly tzv. technickou infrastrukturou, to znamená, že mohou být výjimečně realizovány mimo zastavitelné území stanovené územním plánem a to za předpokladu prokázání souladu s charakterem území. Vypadá to, že do budoucna se chystají další pozitivní novinky pro české energetickému spektrum a my se již připravujeme na další vlnu změna ohledně komunitní energetiky, agrovoltaiky, akumulace a flexibility.

ZENERGO Energy s. r. o.

Vyšehradská 420/19
Nové Město, 128 00, Praha 2

IČO: 01524011
DIČ: CZ01524011

Kde nás najdete
Šardice 788, 696 13, Šardice

Vyšehradská 420/19, 128 00, Praha 2