Komunitní energetika

Naše aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie propojuje a popisuje i nově vznikající koncept nazývaný komunitní energetika. Komunitní energetikou rozumíme společenství lidí, kteří spolupracují na energetických záležitostech. Tento pojem je velmi široký, může například označovat kolektivní investice do fotovoltaických elektráren, kolektivní vlastnictví společnosti dodávající energii nebo distribuční sítě. Vzhledem ke konkrétní činnosti komunity může mít komunitní energetika různé formy. Nejčastěji to mohou být družstva, veřejné obchodní společnosti nebo neziskové organizace. Důležité však je, aby daná komunita měla stejný cíl a směřovala k němu své úsilí. Komunitní energetikou myslíme tedy jakýkoliv projekt, kde se lidé formou vlastnictví nebo účinného vlivu podílejí na provozu obnovitelné energie či souvisejících služeb. Mezi aktivní komunitní energetiky ze zahraničí patří například družstvo na pronájem elektrických aut či komunita, která si postavila větrný park nebo si pronajímá část fotovoltaického zařízení.

Energetická komunita může mít tedy různé formy a různé přístupy k získávání energie. My v Zenergo Energy podporujeme decentralizaci energetického sektoru, která úzce souvisí právě s komunitní energetikou. Udržitelná, čistá, ale také levná energie je základem ekonomické rovnováhy a předpokladem ekonomického růstu. My tento koncept podporujeme a propojujeme s aktivitami v oblasti agrivoltaiky, fotovoltaiky i dalších zdrojů energie.

Zabýváme se osvětou a rozvojem energetiky na našem území.

Zabýváme se osvětou a rozvojem energetiky na našem území.

Jsme průkopníky agrivoltaiky a podílíme se na pilotních instalacích v ČR.

Vyrobilo studio Softíci s.r.o.

ZENERGO Energy s.r.o. je součástí holdingu ZENERGO a.s.

Vyrobilo studio Softíci s.r.o.

ZENERGO Energy s.r.o. je součástí holdingu ZENERGO a.s.