Fotovoltaika

Zenergo Energy se vydalo cestou udržitelného rozvoje a jeho nedílnou součástí je bezemisní výroba elektrické energie. Zabýváme se výstavbou fotovoltaických elektráren, které jsou součástí směřování naší společnosti. Fotovoltaické elektrárny dosahují v dnešní době životnosti až 30 let, čímž se prodlužuje jejich efektivita i zlepšuje ekonomika. Fotovoltaické moduly dosahují stále vyšších účinností, z dané plochy lze tedy vyrobit stále větší množství elektrické energie. V mnoha fotovoltaických projektech se dnes využívají tzv. bifaciální panely, které umí pohlcovat fotony z obou stran, a tím se zvyšuje jejich účinnost.

Fotovoltaické elektrárny jsou často doplněné o bateriové úložiště. Energie ze Slunce totiž není řiditelný zdroj, tím pádem nemůžeme ovlivnit, kdy se bude elektřina vyrábět. Vhodně zvolenou velikostí bateriového úložiště vzhledem k velikosti fotovoltaické elektrárny, typu a velikosti vlastní spotřeby, lze však optimalizovat provoz takové elektrárny i její ekonomiku.

Dalším možným spojením fotovoltaické elektrárny je transformace přebytečné energie do vodíku, čímž dojde k uchování této energie po delší dobu.

Vyrobilo studio Softíci s.r.o.

ZENERGO Energy s.r.o. je součástí holdingu ZENERGO a.s.

Vyrobilo studio Softíci s.r.o.

ZENERGO Energy s.r.o. je součástí holdingu ZENERGO a.s.